preloader

ODPRTI INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO

Analitična psihologija

Analitična psihologija gleda na človekova prepričanja in vedenjske vzorce kot posledico zavestnih in nezavednih prepričanj. Predlaga, da ima človek kot vrsta kolektivno nezavedno ter arhetipe, ki vplivajo na naš razvoj kot posameznika in kot vrste.

Gestalt psihoterapija

Gestalt terapija se osredotoča na tukaj-in-zdaj, na osebne izkušnje ter odgovornosti. Cilj, poleg premagovanja simptomov, je, da oseba postane bolj živa, kreativna in brez ovir nedokončanih zadev, ki zmanjšujejo optimalno zadovoljstvo, izpolnitev in rast.

Psihoanalitična psihoterapija

Psihoanalitična ali psihodinamska psihoterapija je oblika klinične prakse, ki temelji na psihoanalitičnih načelih. Je oblika zdravljenja, ki uporablja psihoanalitične teorije kot okvir za oblikovanje in razumevanje procesa zdravljenja.

Coaching

Coaching, je proces poučevanja, usposabljanja in razvoja, v katerem posameznik dobi podporo pri učenju, da bi le ta dosegel poseben osebni ali poklicni rezultat oziroma cilj.