Psihoterapija,  je proces, ki je osredotočen na pomoč pri zdravljenju ter konstruktivnem iskanju načina reševanja problemov ali vprašanj v našem življenju. Lahko služi kot podpirajoči proces, ko hodimo skozi težko obdobje ali pa smo pod povečanim stresom; npr. ko začnemo z novo službo, smo v postopku razveze zakonske zveze, itn.

Na splošno je psihoterapija priporočljiva, kadar se oseba spoprijema z življenjskimi težavami, odnosi ter delovnimi vprašanji, ki silijo v posebna duševna stanja. Ta stanja povzročajo posamezniku veliko bolečine ali razburjenja dlje kot nekaj dni. Seveda, obstajajo izjeme od tega splošnega pravila, vendar pa za večino ni nobene škode, če stopimo v psihoterapijo, tudi če nismo povsem prepričani, da bomo od tega imeli kaj koristi.