Date: 26/09/2012

Author: admin

Tags:

No Comments »

Lilijana Rudolf

Sem specializantka gestalt psihoterapije.

Absolventka magistrskega študija psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.

Področja dela: stiske, depresija, anksioznost, izgorelost, osebnostna rast, težave v odnosih s partnerji istega ali drugega spola, delo z organizacijami…

Delam z odraslimi in mladostniki, v individualni in partnerski terapiji.

Elektronska pošta: lilijana.rudolf@psihoterapevti.si
Telefon: 068 146 665

Leave a Comment